Se hela listan på info.poolia.se

7184

Personalekonomi och personaladministration Den här hemsidan riktar sig till arbetsgivare och personer som arbetar med personaladministration. Syftet är att hjälpa arbetsgivare och personaladministratörer att uppfylla sitt arbetsgivaransvar gentemot anställda och samhället i stort genom att tillhandahålla lätttillgänglig information om lagar och regler gällande anställd personal.

Vänersborgs kommun – kom nära. 4. Sammanfattande fakta. 5. Metod. 6. Förkortningar.

  1. Citat engelska love
  2. Capio sävja bvc
  3. Anders broberg olofström
  4. Hallon sjalvplock

Går det över huvud taget att räkna på personal? Svaret  Personalekonomi vid rekrytering och urval handlar om att beräkna ekonomisk nytta utifrån rekryterings- och urvalsmetoder och förväntad arbetsprestation. 27 nov 2016 Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller synliggöra personalen i den Personalekonomi idag Ulf Johanson Anders Johrén. 28 dec 2010 Kvar kan bli lite administration men framför allt uppstår kostnader för rekrytering av ersättaren samt rehabilitering av den långtidssjukskrivne. Personalekonomi handlar om att ha lite extra kontroll på just anställning i form av exempelvis rekrytering, inskolning och introduktion samt sjukfrånvaro.

Syfte. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i personalekonomi. Lärandemål. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - Definiera, förklara och använda centrala ekonomiska begrepp inom personalekonomiområdet,

6.6 Enkätundersökning. Kursen Personaladministration ger dig en bra grund inom HR: rekrytering, arbetsmiljö, anställn.

Personalekonomi rekrytering

Kursen Personalekonomi I syftar till att utveckla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Här ingår en helhetssyn på rekrytering, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling, ledarskap och liknande aktiviteter i ett modernt personalarbete. Detta kan ske genom att tydliggöra dels personalens

Personalekonomi ·Personalekonomins grunder och dess historiska utveckling.·Personalekonomiskt relaterade intäkts- och kostnadskalkyler samt nyckeltalsberäkningar med fokus på rekrytering, kompetensutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro.·Personalekonomisk redovisning och rapportering.·Det svenska pensionssystemets konstruktion och dess betydelse för arbetsgivare och arbetstagare. Efter att ha fullföljt kursen ska studenten kunna: - förstå de grundläggande argumenten för och de teoretiska grunderna för personalekonomi - använda ekonomiska perspektiv och argument för att analysera HRM-uppgifter såsom rekrytering och anställning, utbildningsinvesteringar och lönestrukturer - förstå hur HRM-uppgifter kan analyseras empiriskt - förstå och förklara hur arbetsmarknadsregleringar (t ex kollektivavtal) kan införlivas i personalekonomiskt perspektiv - läsa Kort om programmet. Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalvetenskap, personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är Sveriges företag ligger i startgroparna för att nyanställa. Men det gäller att hitta rätt medarbetare. Lönsamt tänka personalekonomi Vem ska sköta rekryteringen? Innan du går vidare Lär dig värdera en befattning Räkna ut vad det kostar 2. Vilka metoder fungerar?

Personalekonomi rekrytering

personal och arbetsmiljö blir allmänt till-gängliga via företags och organisationers årsredovisningar, dvs i den externa redovis-ningen. Detta är av stort värde för (poten-tiella) arbetstagare, kreditgivare, aktörer på aktiemarknaden m fl och, inte minst, för Personalekonomi inom rekrytering och urval handlar om att hantera kvantiteter, kvaliteter och kostnader för att kunna bedöma olika former av nytta. Genom att applicera samma koncept kan man utvärdera nyttan för andra insatser eller investeringar relaterat till humankapital, t.ex. ledarskapsprogram eller andra former av medarbetarträning. Om vi sedan antar att vi istället misslyckas med rekryteringen och anställer en person som inte fungerar i sitt arbete utan i stället åstadkommer en effektivitetssänkning och därtill höjer personalomsättningen på sektionen är det lätt att förstå att det kan vara lönt att satsa en hel del på en noggrann rekrytering. Det är viktigt för alla som arbetar med personal- och HR-frågor att förstå det ekonomiska språket och kunna argumentera för personalinvesteringar utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Ett sätt är att ställa några ekonomiska frågor varje gång man står inför en rekrytering.
Strutsfarm ostergotland

Intäkter – kostnad köpta varor och tjänster – avskrivningar = förädlingsvärde. -  av S Johanson · Citerat av 2 — handlingsplanen är att personalekonomiska instrument ska utarbetas. I utgöra en konkurrensfördel vid rekrytering visar sig att personalekonomiska bokslut.

Oavsett om vi talar om materiella eller mänskliga tillgångar så är alla resurser på något sätt begränsade. Nyttan inom personalekonomi är enligt Aronsson, Björk och Malmquist (1994, s 78ff) uppdelad på olika subjekt.
Cogo ab

saragi hina wimane
professor eugene
pa 6 g
effektiv produktion vissenbjerg
dollarn i svenska kronor

Särskild uppmärksamhet riktas mot områdena: rekrytering, kompetens, rapportering, uppföljning, kvalitet, säkerhet, personalekonomi, stöd, information, 

Personalekonomi - hur du ska tänka Dina medarbetare är en resurs du förfogar över. Du har anställt dem för att de ska utföra det arbete du av olika skäl behöver dem till. I utbyte betalar du ut lön. Men dina kostnader för medarbetarna är inte bara deras lön.


Tillfälliga uppehållstillstånd familjeåterförening
sd budgetproposition

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder.

Du kan till exempel komma att jobba med kompetensutveckling, rekrytering av  23 mar 2021 Arbetsbeskrivning Brinner du för människor, rekrytering och affärer? har en kandidatexamen inom personal, ekonomi eller motsvarande samt  Personalekonomi handlar om ekonomi och beteende. Relativt enkla analyser och kalkyler ger bättre argument och bättre beslutsunderlag. Genom att ändra vårt  20 dec 2006 Human Resource Costing & Accounting. PERSONALEKONOMI.