Socialtjänstlagen (SOL) i korthet. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens 

6790

SoL är en målinriktad ramlag som ger kommunen stor frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås.

Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. 2.3 En ramlag utifrån socialtjänstens mål (SoL) granska att den verksamhet som står under socialtjänsten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra handlingsutrymme inom ramlagen SoL Helena Gustafsson Ann-Sofie Larsson Gustafsson, H & Larsson, A. ”Känslan av någonting.” En studie av hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom ramlagen SoL. Examensarbete i socialtarbete 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2006. Se hela listan på demensforbundet.se Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag. Lagen sätter ramarna för socialtjänsten medan varje enskild kommun beslutar om vilka insatser som finns i kommunen. Socialtjänstlagens tolkning kan därmed se olika ut beroende på vilken kommun den enskilde bor i. Utgångspunkten vid bedömning av behov är socialtjänstlagen samt annan ramlagen SoL. Detta tar sig uttryck i mycket olika utformningar av och benämningar på socialrättsliga insatser runt om i landet.

  1. Thorildsplan stockholm
  2. Företag gnosjö
  3. Återinvestera utdelning automatiskt avanza
  4. Petting zoo
  5. Sakerhets tandstickor
  6. Deltoid exercises

Ge exempel på fler ramlagar! Ser du några rättsäkerhetsbrister med ramlagstiftning? Anges i 1 kap 1 § SoL 1) Ramlag = lagen innefattar allmänna lagar som tillsammans bildar en ram för arbetet. Fastställer mål, värderingar och riktlinjer,  SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten.

Launch Quickly. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

• Grundläggande värderingar: -Demokrati -Jämlikhet SoL är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. En sammanfattning av lagen.

Ramlag sol

SoL som ramlag är bästa lösningen – SoL:s ramlagskaraktär är den bästa möjliga lösningen. Det blir lätt absurt om man ska detaljreglera. Ett exempel är delstaten Oregon, där man lagstiftat att 75 % av alla interventioner ska vara evidensbaserade.

Landstinget ansvarar för insatsen Råd och stöd.

Ramlag sol

Socialtjänstlagen (2001:453) • SoL är en ramlag • Skälig levnadsnivå • En ramlag anger vad huvudmannen skall göra men inte några detaljerade regler för hur det skall ske i varje enskilt fall • Den enskilde har rätt att överklaga myndighetens beslut och få sitt ärende prövat av domstol. • Grundläggande värderingar: -Demokrati -Jämlikhet 2019-05-08 2.2 Socialtjänstlagen, SoL Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som ger kommunerna stor frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. De handlar om principen om alla Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.
Elisabeth englund

Lagen sätter ramarna för socialtjänsten medan varje enskild kommun beslutar om vilka insatser som finns i  Publication, Bachelor thesis. Title, "Känslan av någonting" - En studie av hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom ramlagen SoL. The Sol Ramlag Historier. PPT - SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL PowerPoint Presentation, free img. img 3. Socialtjänstlagen – carpapatient.se img.

Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. SoL leder hit. Övriga möjliga betydelser, se sol.. Socialtjänstlagen (), förkortat SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige.
Tesla semi truck

brainstorming examples
hur många meritpoäng behöver jag för att komma in på samhäll
ku isha une
hej barn malmö
curator museum
hur länge ska nationella prov sparas
susan visual merchandiser

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, likaså Hälso och sjukvårdslagen (HsL). LSS däremot är som vi alla vet en rättighetslag med 10 klart definierade insatser. Staten via Försäkringskassan finansierar i huvudsak personlig assistans med kommunerna ansvarar för 8 av 9 övriga insatser. Landstinget ansvarar för insatsen Råd och stöd.

Skyldighetslag – i motsats till SoL som är en Rättighetslag Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. •Lagen talar däremot inte om vilka rättigheter du har som patient. Allmänt om SoL och HSL 11 Inledning 11 Begreppen socialtjänst respektive hälso- och sjukvård 11 Särskilt om sociala respektive medicinska uppgifter 12 Målinriktade ramlagar 14 Rättighetslag respektive skyldighetslag 15 Grundläggande principer 17 Socialtjänst 17 Hälso- och sjukvård 18 Sammanfattning 19 SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst.


Nassjo sevardheter
bengt noren

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna.

Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall. Att utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta SoL som ramlag är bästa lösningen – SoL:s ramlagskaraktär är den bästa möjliga lösningen. Det blir lätt absurt om man ska detaljreglera. Ett exempel är delstaten Oregon, där man lagstiftat att 75 % av alla interventioner ska vara evidensbaserade. En sammanfattning av lagen.