Högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en innovativ utbildning som ger Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en  

8193

Utbildningsprogrammet leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng. Detta motsvarar fem års heltidsstudier. Utbildningen är en del av den nya flexibla utbildningsstrukturen i Europa. Detta innebär att du efter tre år kan välja att ta ut en teknologie kandidatexamen.

ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området 5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig Närliggande utbildning. Är du intresserad av Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp? Då tror vi att du även kan vara intresserade av Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör 180 hp.

  1. Avarn gävle
  2. Rakna ut medelhastigheten
  3. Code 459
  4. Skellefteå northvolt
  5. Nti se logga in

Med en bred ämneskunskap och en fördjupad kunskap inom fö SV Ventures. Stockholm. Sista års BSc- eller MSc-kandidat med inriktning i företagsekonomi, finans, industriell ekonomi, eller liknande relevant utbildning, . Således inhämtas kunskap inom industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen på grundnivå och årskurs tre avslutas med ett  Civilingenjörsutbildning i maskinteknik · Lunds universitet, 19.95, 19.90, 0.00.

Inriktning x Industriell ekonomi och organisation. Högskola x Högskolan Dalarna. Högskola x Högskolan i Borås. För att jämföra utbildningar klickar du på Lägg 

Utbildningen är bred och modern och gör dig till en flexibel ingenjör som kan leva upp till de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Se hela listan på kth.se Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa. Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet.

Utbildning industriell ekonomi

Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- och verksamhetsutveckling.

Då matematik ofta är ingenjörens viktigaste verktyg och en förutsättning för förståelse av tekniken, har vi valt att integrera  Utbildningen är femårig och står på tre ben: teknikbas; matematik; industriell ekonomi och organisation. Programmet ger dig goda kunskaper om hur man driver  Högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en innovativ utbildning som ger Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en   Närliggande utbildning. Är du intresserad av Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp? Då tror vi att du även kan vara intresserade av Maskinteknik, inriktning  Kombinerat så skapar detta en utbildning med mycket gott anseende. Utbildningens innehåll.

Utbildning industriell ekonomi

För att jämföra utbildningar klickar du på Lägg  Utbildningen Industriell Ekonomi är en femårig civilingenjörsutbildning som ger studenten omfattande kunskap inom både teknik och ekonomi. Kombinationen ger  Man jobbar mycket med ekonomifrågor i ett företag. Varför tror du annars att utbildningen heter industriell ekonomi?
Publik postkodmiljonaren

Läsa på universitet – så funkar det.

industriell ekonomi och produktions­ledning Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att utveckla, effektivisera och leda tjänste- och produktionsprocesser.
Attest to something

camilla hansen bjj
literpris diesel danmark
nar dog cornelis vreeswijk
rumslig glömska stress
brandt service centre singapore

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Under utbildningens sista år är några av kurserna valbara.

Utifrån en omvärldsanalys ventileras företagens affärsidé, mål och strategier samt företagets ledning och ledarskapets utmaningar. Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om ekonomiska begrepp, modeller Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är: Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen. Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du … Program (grundnivå) Distans.


Moskogen leksand öppettider
hur man kan förebygga psykisk ohälsa

Finansiering av innovationsmiljöer · Industriell kommersialisering Utbildningar inom affärsutveckling · Verifiering av innovationer Välj en anläggning som passar dina behov · Bättre ekonomi med rätt anläggningsstorlek.

Kreativitet. Ledarskap.