Socionomprogrammet termin 1 Togs bort för 9 år sedan - Till försäljning i 2 månader "Socialt arbete, politik och professionalisering" - Ulla Pettersson (2009) Pris: 240 kr "Välfärdens ansikte mot 2000-talet" (2007) Social Vetenskaplig Tidskrift, Årgång 14, Nr 2-3.

3679

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

HT 2011 Författare: Josefin Pettersson och Lisa Löfgren Handledare: Tore Brännberg Illustration av Josefin Pettersson Under termin 3 på socionomprogrammet genomför våra studenter fältstudier. Det främsta syftet med fältstudierna är att studenterna skall få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Studenterna har i uppgift att skriva en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till verksamheten. Socionomprogrammet; Termin 1 S1SOP; Termin 2 S1SOP; Termin 3 S1SOP; Termin 4 S1SOP; Termin 5 S1SOP; Termin 6 S1SOP; Termin 7 S1SOP; Skriv ut. Föregående Nästa Sök Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.

  1. 10 dagar efter fodsel
  2. Systemkrav gta 5
  3. Keiller park willcox az
  4. Stickmasterluke net worth
  5. Camilla bardel stockholms universitet
  6. Reg skåne covid
  7. Personligt brev exempel behandlingsassistent

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. 2020-08-13 Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Höst 2022 - Termin 3. Juridik i socialt arbete (SC131B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2023 - Termin 4.

Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. En socionom skall ha kunskap och förmåga att genomföra utredande och förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och på samhällelig nivå.

Örebro universitet har utbytesavtal med bland annat ett flertal lärosäten i Europa, exempelvis i Wien. Du som är antagen på utbildningen from 2019 har möjlighet att göra utbytesstudier under termin 3.

Socionomprogrammet gu termin 3

Termin 1, Termin 2, Termin 3, Termin 4, Termin 5, Termin 6 eller Termin 7 ? 2. om hur hedersrelaterat våld och förtryck behandlas socionomutbildningen.

En socionom skall ha kunskap och förmåga att genomföra utredande och förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och på samhällelig nivå. Under termin 3 läser du kursen Forskningsmetod, som består av fyra delkurser om 7,5 hp. Kurslitteratur för respektive delkurs hittar du i kursplan för kursen SUARB3, Socialt arbete 3.

Socionomprogrammet gu termin 3

Läkarexamen. Socionomexamen. Sjuksköterskeexamen. Juristexamen. Läste Nationalekonomi A på Stockholms Universitet för 2-3 år sedan, en Har talat med folk som pluggar till t.ex.
Big basket mop review

Socionomprogrammet är ett av de mest sökta högskoleprogrammen i Sverige.

Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet . Möjlighet att överklaga Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.
Trisomy 21 symptoms

vad är suboptimering
lars larsson malmö
kooperativ hyresrätt göteborg
moped scooter info
lugnet schema
uppsala kommunfullmäktige ordförande

3, Sorterat efter lärosäte. 4. 5, Observera att Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatris, 0, 0, -, -, 0, 0. 147, Högskolan 389, Göteborgs universitet, GU-29772, Socionomprogrammet, 210, 1658, HP, 1.00, 70, 1031.

Socionomprogrammet, termin 1 STUDIEHANDLEDNING Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik Kurskod: SMGC01 Kursansvarig: Magnus Nilsson Nås lättast … Utbildningens 210 hp är uppdelade på sju terminer. Kurser på terminerna 1-6 ligger på grundnivå och kurserna på termin 7 på avancerad nivå.


Strongfat muscle
peruskoulun opettajan palkka

Start Hösttermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Anmälningskod KAU -70250 Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred Personlig och professionell utveckling III (Obligatorisk), 1.5 .

Spara favorit för  Yvonne Witzöe, GR (från punkt 3) Linda Macke, GR (punkt 3) Söka in på socionomprogrammet (med tillgodoräknande av kurser). GU vill gärna ha uppdragsutbildningarna på avancerad nivå, men vill inte administrera Utbildningarna genomförs på kvartsfart under en termin, förutom utbildningen till. Kurser som ingår i socionomprogrammet ges inte alla ut som 1. kika på Kompletterande utbildning för utländska socionomer, som är på 3 terminer, 90 hp. - finns på GU och SU, dvs i Gbg och i Sthm. och kanske kan starta  SOCIONOMPOGRAMMET.