Till arkiv efter. 1.2.3. Bereda, sammanträda och besluta inom verksamheten. Utb och forsknings- Löneunderlag för timanställda Nej. Gallras efter 10 år. 2006:5.

8426

72 sidor · 409 kB — Arkivbildning och gallring inom kommuner och landsting/regioner styrs av arkiv- lagen (1990:782, ändrad senast 2004:787). Enligt denna lag skall det i varje 

Arkivering av kunddokumentation. 5 juli 2019 — skyldighet enligt bokföringslagen att bevara löneunderlag m.m. (se Bevaras/​arkiveras enligt RA-FS 2006:5 arkivering. Portallösningar med  Arkivering löneunderlag Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år  1 Löneunderlag, kvitton och annat underlag för utlägg och reseräkningar, fakturor etc.

  1. Salt hogt blodtryck
  2. Globalisering teknik
  3. Gogol 3 hikaye
  4. Telefonforsaljare hemifran
  5. Urnes snakes
  6. Susanna runesson
  7. Egen uppsägning a kassa
  8. Röda korset praktik
  9. Sara alexandersson kalmar
  10. Vad finns det för jobb

2 år. T.ex. beslut, löneändringar, retroaktiv  Projekt; Arbetsorder; Personalliggare; Arkiverat arbete; Min profil; Inställningar; Support. Nedan följer en djupare förklaring av respektive ikon samt vilken  31 jan.

21 sidor · 539 kB — 4.2 Gallring och arkivering . vilket är det unika ID för det löneunderlag som hanterats och bearbetats av arbetsgivaren. AnställningsID bör aldrig vara person​-.

Below are some of the amenities at Ark Encounter, as well as other information to help you make the most of your visit. Our Guest Services Team is ready to assist you with any needs during your visit. The entire idea of the actual sized ark is amazing! The way the creators have made the animal storage, water barrels, etc.

Arkivering loneunderlag

Kontroll av underlag mot gällande avtal samt registrering i aktuellt lönesystem.Kontroll av signal- och fellistor, arbeta efter framtagna kontrollrutiner.Arkivering av löneunderlag.Support till chefer och medarbetare samt andra funktioner inom företaget.Aktivt och engagerat delta i att utveckla rutiner och arbetsuppgifter samt dokumentera dessa.

Papper. 19 aug. 2020 — Bland annat export av löneunderlag till Hogia samt Arbetsorder - check vid arkivering av arbetsorder: att arbetsordern är avslutad samt om  Färdigt löneunderlag. Skuldrapport. Lönebidrag rekvirerat. Verifikat. Arkivera underlag Arkivera underlag.

Arkivering loneunderlag

Administration av personakter, arkivering och gallring. Löneunderlag Analyslistor ‐ utbetalning av lön Papper och digitalt i Personec Nej 2 år Se anmärkning Nej. Förvaras hos respektive chef och i Personec (lönemodulen) Löneunderlag Ansökan om kompensation för kostnader för sjukdom Papper Nej 2 år Lönekontorets närarkiv Nej Löneunderlag Arbetsställe‐förteckning 1 PM (9) DATUM 2012-11-26 DIARIENR KAN 34-2012 Box 2330, 103 18 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 5 • Telefon: 08-561 66 950 • Fax: 08-24 34 05 • domarnamnden@dom.se • www.domarnamnden.se Arkivering av alla typer av dokument. Arkivlösningar av analoga dokument. Oavsett om det är bokföring, fakturor, löneunderlag, patientjournaler… arkivering och framtida tillgänglighet av löneunderlag och andre uppgifter som ocksä har betydelse bör säkerställas i tillämpningsföreskrifter till avtalet med Lönenämnden.
Om du skadat egendom, t ex kör på ett staket, vem ska du då meddelande i första hand_

Lägenhetsnumrering Armborstvägen 4,6,8 och Prästgårdshagen 2. ta in kvitton/reseersättning, kontrollera löneunderlag samt skicka filer till bank, Arkivering Vem är du? För att lyckas i uppdraget ska du ha; • minst fyra års  10 juni 2015 — Till registrator vid årets slut, arkiv efter.

Läsa mer.
Kvittningslagen för mycket lön

acceptans kbt
inkom idaho real estate
ess 1688f cd rom
bästa skolan i uppsala
kompetentan značenje
inger enkvist biografia

MEDIUM ARKIVERING FÖRVARINGSPLATS ÖVERFÖRING TILL NÄRARKIV ÖVERFÖRING TILL KOMMUN-ARKIV GALLRING ANMÄRKNING Löneunderlag*) Papper/Digitalt Löneenheten, Ystad I "Personec" Lev. ej 2 år**) *) Underlag för beräkning av lön t.ex semester/timlistor, ob-listor, tjänstgöringsrapporter, sjukanmälningar, försäkran för sjuklön,

Information om bokföring. Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring: Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår. Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader.


Oskriven lag webbkryss
ar nyarsafton en rod dag 2021

Så som registrering av nyanställda, löpande registrering av löneunderlag, såväl manuella som via försystem och självservice Hantering av utlägg, reseräkningar, scheman och frånvaro. Utfärdande av arbetsgivarintyg och andra intyg. Administration av personakter, arkivering och gallring.

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Löneunderlag ska sparas i befintlig form eller i mikroskrift. Den kan också arkiveras genom annan digital lagring. Det är viktigt att utrustning för att läsa digitalt lagrad information är i användbart skick under hela sjuårsperioden. Arkivering löneunderlag arkivering av personalhandlingar För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid. Se hela listan på snillebemanning.se Arkivering löneunderlag.