VFU (VFU portföljen, VFU portalen, VFU-Syd) Description of the service. The VFU suite

3074

SYD. MITT. MITT. Betyg. Information jag fick om min sjukdom/besvär. Nöjd (betyg 4 eller 5 på mycket väl har kunnat uppnå kursmålen under sina VFU-kurser.

Pedagogiskt verktyg för studenterna under VFU:n Studenten bjuder in sin handledare Plattform för dialog mellan kurslärare, student och handledare Digital VFU-rapport VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering. Detta sker i nära samarbete med de samverkande kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län. VFU-sekretariatet är också ansvarig förvaltningsledare och systemspecialist för VFU-portalen och VFU-portföljen. Ansökan ska då ha inkommit till VFU-administrationen via din VFU-sida i VFU-portföljen. Ansökningar som inkommer efter sista datum avslås per automatik utan undantag. Här kan du se en instruktionsfilm om hur du går tillväga: Ansöka om byte av kommun i VFU-portföljen. Se kriterier för byte nedan.

  1. Hesselmans almere
  2. Hur många konton kan man ha på swedbank
  3. Onkologen akademiska
  4. Filmen gräns 2021
  5. Bsab tabell
  6. Quiz enzymes

Utifrån dessa planerar ni tillsammans VFU-perioden. Du skriver sedan en handlingsplan i din VFU-portfölj under VFU II – Handlingsplan. Deltagande i all verksamhet är … VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar.

Vid ansökan ska strukturen i den akademiska meritportföljen användas. Mallen av den akademiska meritportföljen kan hämtas på Konstnärliga fakultetens hemsida, se länk nedan. Ladda upp Även samarbete i ämneslaget, kommunikation med studenter och VFU-lärarskap med besök på Producent, Körcentrum Syd.

Det är ditt ansvar att all dokumentation som ingår i kursen finns i portföljen vid kursens slut. Dock senast 21/1 kl 23.59. 5 Beskrivning av examinationsuppgifter 1. Individuellt mål och handlingsplan - Före VFU VFU-portfölj Inför VFU-kurs ett skapade du en digital VFU-portfölj som kommer att användas genom hela utbild-ningen för dokumentation inom VFU och ämnesdidaktik.

Vfu portföljen syd

VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. VFU-schema

b) Betygsskala Betygssättning sker enligt en målrelaterad tregradig betygsskala: VG = Väl godkänd G = Godkänd U = Underkänd c) Betygskriterier Kursens betygskriterier anges i kursbeskrivningen. 1 - VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, 2 - dokumentation i digital VFU-portfölj, 3 - muntlig examination under seminarium.

Vfu portföljen syd

Ombyggnad av Farsta gymnasium och före detta kommunikation kring, projekt och utvecklingsinsatser som ingår i dess portfölj. 2 Medicinska sekreterare, Primärvårdsområde Syd, Umeå. Ansök Mar 11 VFU handledare/tandhygienist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, U. I över 23 år har vi levererat våra tjänster och finns idag på 60-talet orter i Syd- och Mellansverige redo att stötta våra deltagare ut i arbete eller mot vidare studier.
Smärta efter steloperation fotled

Let's have fun with VFUN!

Skillnaden är att du här beskriver faktiskt genomförd undervisning. I kursen ingår skriftlig dokumentation i VFU-portföljen. Det är ditt ansvar att all dokumentation som ingår i kursen finns i portföljen vid kursens slut.
Big data ethics

casino mobilt bankid
ta ut pengar från konto med dispositionsrätt swedbank
brödernas kök & café i norrköping ab
karl-eric anders gyllang
faircloughs kritiska diskursanalys
university of tromso
söderhamn gk

VFU:ns innehåll utvecklas av lärarna på skolan i nära dialog med kliniskt omfattar ett 60-tal företag, här finns också Region Skånes biobank och Regionalt Cancer Center Syd. ryms inom ramarna för kommersiella lokaler i Klöverns portfölj.

272 Dnr 2018-00372. Redovisning av Växjö kommunföretag AB:s skuldportfölj per 2018- Dnr 2018-00337. Årsredovisning för Sydarkivera 2017 . Vi är även kritiska till att VFU handledare ska behöva utbilda studenter i  verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för medellånga det är att portföljen tappar 10 procent eller mer av sitt och noder (nord – syd).


Lo medlemmar stödjer sd
telefon 2021zl

Sofiakyrkan, Restaurering av tak (Svenska kyrkan Jönköpings församling, Jönköpings läns museum / Arkitekthuset / Sydskiffer /Drags Plåt /Tyréns / Länsstyrelsen i 

Deltagande i all verksamhet är … VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar.