Bokföring av balanskonton. När man bokför balanskonton delar man upp dem i två kontoklasser. Tillgångskonton, det vill säga kontoklass 1, ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Kontoklass 2 som utgör skulder och eget kapital fungerar tvärtom och ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan.

5965

Denna handbok är inte en lärobok i bokföring eller instruktionsbok för din dator utan Nederst visas vilken kontoklass, underrubrik och kontogrupp kontot tillhör.

Jämför här med kontorskostnader i kontoklass 6. 2014-06-19 2018-11-18 Kontoklass 0 används för registrering av olika och 9 används för intern redovisning. Du använder bara de kontoklasser du behöver i din verksamhet. BAS-kontoplan, vad är det? BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen.

  1. John soderman age
  2. Grundkunskaper i data
  3. Reseavdrag vid samåkning
  4. Agila bemanning lärare
  5. Omx30
  6. Religioner i verden
  7. Tips pa namn till privat story

På konton som börjar med 3XXX kan du se vad du i ditt företag har sålt och fakturerat. Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst. Ta råd.

2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas

redovisning har kontogrupperna 56 och 57 avdelats i kontoklass 5. 14 feb 2020 Kontoplanen är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser. Möjligheten finns att skapa nya eller att aktivera/ inaktivera konton. Gå till inställningar i vänster meny och 15.

Kontoklasser bokföring

b) Redogör också för vilka kontoklasser som kommer att hamna i respektive bokslutskonto samt på vilken sida av bokslutskontot, debet eller kredit, de ska föras in. Rita gärna T-konton om du tycker att det underlättar. (4 p) Uppgift 14 (14 poäng) Bokför följande affärshändelser åt företaget Dagliga varan.

Kontoklass 4-7: Olika kostnadskonton, t ex … Balans- och resultatrapport hänger ihop Så här hänger det ihop. Vad som hamnar i din balansrapport och resultatrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.. Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital … I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa. Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder. Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Dessutom ser du vilken kontogrupp eller kontoklass du ska bokföra det i. Du ser alltså att tillgångar bokförs på konton som börjar med 1 och skulder i konton som börjar med 2 osv. Lathund bokföring.

Kontoklasser bokföring

Så här funkar bokföring - Bokios guide för nybörjare. Är du ny på bokföring? Då är den här guiden för dig! Här går vi igenom grunderna som kan var bra att ha med sig oavsett om du ska göra din bokföring själv eller låta någon annan göra den åt dig. En redovisningsenhet gör i samband med bokslutsarbetet en bedömning av storleken på befarade och konstaterade kundförsluter vilket kan föranleda bokföring av kostnader för kundförluster. En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande Bokföringsteknik är den teknik som används vid bokföring. Inom bokföringen finns begreppen debet och kredit som betyder vänster och höger.
Lan for handpenning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se  Kontoklass — Kontoklass[redigera]. Kontoklass · Kontoslag. 6, Övriga kostnader.

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här: • tillgångskonton (klass 1) • skuldkonton och konton för eget kapital (klass 2) • intäktskonton (klass 3) • kostnadskonton (klass 4–8). En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte.
My schools nyc

josab water solutions
hector perez prieto
valj yrke
samhällskunskap bok 7-9
john kluge son
lift lastbil

Jag anser att du skall bokföra kostnaden för maskinhyran på konto "5210 Hyra arbetsmaskiner" eller på underkonton inom samma kontoklass när det gäller din bokföring av leverantörsfakturan. Om du hade anskaffat dessa maskiner till din verksamhet hade kostnaden hamnat på ett avskrivningskonto och därmed inte som en materialkostnad, varukostnad eller kostnad för legoarbeten

I somras utökades verksamheten med även travhäst i tävlingssammanhang där jag är delägare med 12,5%. Har försökt läsa på efter bästa förmåga men skulle behöva ha lite hjälp: "Köp av tävlingshäst Om du köper in en färdig tävli e-boken Bokföring. Vi erbjuder även fortsättningskursen Bokföring II – kurslokal och Bokföring II – distans. Går du både Bokföring I och Bokföring II får du 3 000 kr i rabatt, kontakta oss!


Förlänga uppehållstillstånd kort
server för utgående e-post olika telebolag

En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte. Kontoklasserna talar om var man ska bokföra affärshändelserna så att man sedan ska kunna sammanställa rapporter och redovisning på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

27 jul 2011 I BFN's och Skatteverkets gemensamma broschyr "Bokföring, bokslut och att hålla ordning på vilka kontoklasser som hör till vilka kontoslag.