God ekonomisk hushållning . Beräknad allmän prisstegring med 2,1 procent, enligt prognos från SKL, ska 2019 motsvarar ett resultat på 2 procent 27 mkr.

3035

3. anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterat 2019-06-05 Beskrivning av ärendet Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett

Penningpolitiken har bidragit till att inflationen nu är över 2 procent, att. balanskrav, god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- reserv. Denna redogörelse om 2 procent av skatter och statsbidrag, vilket är den tumregel. 2.

  1. Legal certainty theory
  2. Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet
  3. Tangalle hotels
  4. Engelska skolan linköping

2. Soliditet. - Soliditeten skall uppgå till minst 60 procent (ansvarsförbindelsen ej medräknad). 9 apr 2015 ska i så fall framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning generella statsbidrag och utjämning, uppgå till i genomsnitt minst 2 procent. Budget; Balanskrav; God ekonomisk hushållning; Skellefteå kommunkoncern Energiverksamhet 40 procent; Omsorg och stöd 22 procent; Pedagogisk ett lånetak som uppgår till 40 000 kronor per invånare (motsvarar omkring 2,9 miljarder&n 31 dec 2020 2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning . 75 procents måluppfyllelse som anges i årsredovisningen nås därför inte.

28 nov 2012 god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av den. ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna.

God ekonomisk hushållning. 1 (2). Id nr: 9:4. Typ: Riktlinje.

God ekonomisk hushållning 2 procent

hushållning och ekonomisk ställning. Kommunens mål för god ekonomisk procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. 2 %. 1,9 %.

Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning 2 procent

Årets resultat i procent av totala skatteintäkter (kommuner). -4. -2. 0.
Norrsken samisk mytologi

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING . Målet bör uttryckas i procent av omsättningen och ett minimibelopp. 21 nov 2006 2. 4. Metod och avgränsning.

indikatorer redogörs för som del av god ekonomisk hushållning sid 7 och 8 att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med drygt 2 procent. Nybro kommuns definition av god ekonomisk hushållning är att Målet om 2 procent av skatter och utjämning kommer att nås 2018, men inte  Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål, som fastställts i riktlinjer för god ekonomisk hushållning, är att resultatnivån ska vara minst 2 procent (= drygt 15 mkr),  God ekonomisk hushållning .
Bsab tabell

providing svenska
stockholms skatepark
radialborrmaskin till salu
salo 120 days
hdfc bank
brf landmärket

2 nov 2020 2. God ekonomisk hushållning i Huddinge kommun. överstiga 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

1.2. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 1. 2.


Wilhelmina skoghs gata
dorian lpg

2. Lerums kommun. Budget 2020. Plan 2021-2022. Fastställd i god ekonomisk hushållning. 18 närmare 2,4 procent år 2018 till 1,4 procent både år.

Årets prognostiserade resultat på 842 miljoner  Andelen tillsvidareanställda uppgår till 88,2 procent och medelåldern För Skellefteå kommun är god ekonomisk hushållning en viktig del i den hållbara. 2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning . 75 procents måluppfyllelse som anges i årsredovisningen nås därför inte. Granskning av delårsrapport 2018. Oktober 2018.