Elevhälsans medicinska insatser är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasieskolan. All verksamhet är kostnadsfri. Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad ibland. Tyngdpunkten ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete samt viss gruppbaserad verksamhet.

2276

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du hjälp och stöd; / Elevhälsa; / Klagomål Elevhälsans medicinska insats 

2020/27. 5. § 48. Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning. 2020/19. 6.

  1. Kahulugan ng wikang personal
  2. It skandalen transportstyrelsen
  3. Knuffle bunny book
  4. Svea solar börsnotering
  5. Arbetets soner text

Elevhälsans medicinska insats samarbetar vid behov med skolans ledning och pedagogisk personal samt med övrig elevhälsopersonal så som skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger och studie-/yrkesvägledare. Samverkan kan även ske med annan hälso-och sjukvård och vid behov med socialförvaltningen. Ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats Fråga: Hej Jag skulle behöva hjälp att reda ut en fråga ang ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats. I den kommun jag arbetar är Avdelningschefen vårdgivarens representant i utbildningsnämnden. Vi har sedan en annan person som är verksamhetschef för elevhälsans medicinska Samverkan mellan Elevhälsans medicinska insats, barn-, unga- och familjehälsan och barn- och ungdomshabiliteringen RUT-19439 1 2022-03-11 6 (6) Samordnad individuell plan (SIP) SIP är en plan som beskriver insatser och åtgärder som den enskilde behöver för att få sina behov tillgodosedda från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Sammanfattning BHV till elevhälsans medicinska insats. Tillväxtuppgifter med kurva.

Datajournalsystem. Skolsköterskor och skolläkare dokumenterar i datajournal. Det är ett lagkrav. Journalen skyddas av sekretess, endast de 

200220 Anita Mattsson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och. Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolans elevhälsa och omfattar tre skolsköterskor och en skolläkarkonsult. Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Elevhalsans medicinska insats

elevhälsans medicinska insats och för att kunna genomföra det måste man veta vilka elever som går på skolan. Information gällande samverkansrutin hur informationen ska nå fram mellan skoladministratörer och EMI har reviderats och kommer att följas upp kontinuerligt.

Huvuduppdragen är : Hälsobesök; Vaccinationer  Alla skolor har tillgång till skolsköterska och skolläkare och de utgör tillsammans det som kallas för Elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan erbjuder:. Ärendebeskrivning.

Elevhalsans medicinska insats

Hälsobesök erbjuds  För de medicinska insatserna finns tillgång till skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans medicinska insats styrs av skollagen samt hälso- och  elevhälsans medicinska, social och psykologiska insats tagits fram. Under året Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras i skollagen.
Biblioteken i sollentuna

Hej! Jag har fått förfrågan av min chef att ta över det medicinska ledningsansvaret som skolsköterska.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans arbete leds av rektor. På varje skola finns ett  Datajournalsystem. Skolsköterskor och skolläkare dokumenterar i datajournal.
Ola lindberg umeå

pension vid 61 hur mycket forlorar man
abort i sverige lag
robot dance
kvitto uber eats
modernism litteratur kännetecken
pelle johansson enköping

Skolhälsovården. Elevhälsans medicinska insats, skolhälsovården, hittar du i byggnad 7. Skolhälsovårdens (skolsköterskans) uppdrag är att erbjuda hälsovård 

Se bifogat basprogram. Erbjuder vid behov enklare hälsokontroller utöver hälsobesöken (tex syn, hörsel, längd och vikt).; Erbjuder och genomför vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. Se bifogat basprogram.


Olika ledarstilar uppsats
räkna multiplikation i huvudet

För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I avsnittet nedan beskrivs elevhälsans insatser. S. 25.

6 feb 2015 EMQ – ett nytt register för elevhälsans medicinska insatser – under artikel Nationellt Kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, som  28 okt 2020 Hur kan den medicinska elevhälsans kvalitetsmått bidra med kvalitet på organisation, grupp och individnivå för elevhälsans medicinska insats? Elevhälsans medicinska insatser (EMI) regleras i skollagen (2010:800). Skolläkare och skolsköterska har även att följa hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar  14 aug 2019 Elevhälsans medicinska insats i Avesta har lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att man i det dagliga  Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Lathund för elevhälsans ärende i PMO ligger på intranätet. Riktlinjer som sedan tidigare finns framtagna för Elevhälsans Medicinska Insats-EMI.