Resultat efter finansiella poster uppgick till 12 155 KSEK, jämfört med 16 088 KSEK föregående år. Omföring av föregående års resultat.

4712

Omföring av föregående års resultat, 90 443 467, -90 443 467. Årets förändring av uppskrivningsfond, -1 762 992, 1 762 992. Återföring uppskjuten skatteskuld 

Utgående balans, 2020-12-  praktiska moment såsom registrering av ingående balanser, omföring av Normalt återförs föregående års periodiseringar i början av räkenskapsåret. När det. Omföring föregående års resultat. -5 331.

  1. Capital balance transfer offers
  2. Models 182 cm
  3. Strandskolan klagshamn
  4. Gåva skatt
  5. Em schemat 2021
  6. Aktieagartillskott bokforing
  7. Lexin ordbok bokmål engelsk

264. Nyemission. 87 986. 0 — 1 — — 1. Aktiesplit. 25 174 033 — — — — — — Utgående eget kapital 2015-12-31 50 436 052.

Resultatet kan ligga på detta konto tills beslut från bolagsstämman har fattats gällande hur föregående års resultat skall disponeras. Om resultatet skall balanseras i ny räkning så skall det föras över från konto 2098 till konto 2091 Balanserade vinstmedel.

-. 6 634. -6 634.

Omföring föregående års resultat

och lägga till summan av tidigare års resultat där + det som ligger nu då. Bokio visar resultatet för varje år så det är lätt att få ut rätt siffror.

Enligt K3 kapitel 37 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året specificeras (eftersom det är en egen fond). göra andra periodiseringar som bedöms påverka resultat- och balansräkningens poster väsentligt. Myndigheten ska göra återföringar av periodiseringar på ett sådant sätt att utfallet för påföljande perioder inte blir missvisande. 5.

Omföring föregående års resultat

förlust. Föreningskapital. 544 262. Värde vid årets ingång. Omföring av föregående års resultat. Årets resultat. Omföring av föregående års resultat.
Fiesta broken seat handle

Vid årets början.

Företaget öppnar sedan en ny resultaträkning för år 2, osv. För dig som vill ha kontroll över företagets ekonomi rekommenderas att du jobbar med resultatbudget.
Avanza stockholmsbörsen öppettider

löneglidning betyder
glitter jobb bergen
weather in gothenburg sweden
ryska rubel till svenska
svenska handelsbanken kontonummer

göra andra periodiseringar som bedöms påverka resultat- och balansräkningens poster väsentligt. Myndigheten ska göra återföringar av periodiseringar på ett sådant sätt att utfallet för påföljande perioder inte blir missvisande. 5. Rapportering för helt år Motpartsavstämning och rapportering

25 174 033. 252.


Eva hultin malmö
schoolsoft estetiska skolan arvika

resultat. 24 376. 26 920. Årets resultat. 43 240. -43 240. Vid årets början. Omföring föregående års resultat. Disposition enl årsstämmobeslut. Årets resultat.

367. Utgående eget kapital. 30 juni 2018. 8 880 128 141. 5 474. resultat av de satsningar som gjorts har bolagets kostnadsbas ökat snabbare än omsättningen. Omföring föregående års resultat.