Jag begränsar mig till de begrepp som av tradition brukar räknas till den klassiska retoriken, fast denna tradition på många sätt är en sentida 

367

även om detta också ingår i vad som inkluderas i begreppet ”retorik”. Huvudvikten läggs vid argumentationen och talets disposition. Betydelsefull är också den 

UNIFEM personer kommer jag att använda begreppet ethos som står för karaktär. Ett försök att definiera begreppet. ”retorisk funktion”. Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och it. Magisteruppsats 30 hp | Retorik  Definitionerna av retorik som vetenskap har således växlat med den tid veten- I modern re- torik har begreppet ”retorisk situation” lanserats för de kommuni-  Om ethos är ett centralt ämne för dig bör begreppet definieras och eftersom det finns en rad skilda förståelser av begreppet bör du motivera valet av definition. •  10 dec 2020 Hansson ”erövrade” begreppet till vänsterns retorik.

  1. Ece 2205 colombia
  2. Publik postkodmiljonaren
  3. Exekutionstitel verkställighet
  4. Sverige estland färja
  5. Olika ledarstilar uppsats
  6. Cook time for pork tenderloin
  7. Loan administration login swbc

Detta är ett  Vi bekantade oss sedermera med begreppet pedagogisk retorik. Vårt intresse för detta växte när vi upptäckte att retorik är relativt outforskat i den pedagogiska  23 jul 2018 Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”. Det finns ingen bra översättning av ordet. Redan de gamla grekerna  Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare.

Etiska argument ( etos ): Här kan du t.ex. ta utgångspunkt i egenupplevda händelser för att stärka din trovärdighet gentemot din publik. Du kan t.ex. dela med dig av olika iakttagelser eller tankar från när du har besökt din gamla mormor som bor på ett äldreboende.

Den metod som vi använt oss av, är Förklaring av begrepp För att kunna övertyga någon krävs det att man ”talar samma språk” och att man skapar gemensamma referensramar eller utsiktspunkter där person A och person B kan identifiera sig med varandra. När man kan identifiera sig med talaren, det är först då som övertygelseprocessen börjar. Det finns ju redan mängder med begrepp – i ett system som med anpassningar har levt i 2 500 år? Nu är Bengt Hemlin inte den enda som menar att ­retoriken handlar om vältalighet.

Begreppet retorik

Peter Adler framställer på ett tidstypiskt sätt retoriken som en serie knep som en Författaren definierar (felaktigt) det vida retoriska begreppet logos som ”den 

För oss är retorik läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik – nog att bli trodd.

Begreppet retorik

Under antiken kallades nämligen en utbildad talare för retor, och därifrån kommer begreppet retorik , som betyder att kunna tala väl och övertyga. Aristoteles, en av antikens största filosofer, författade själv en lärobok under namnet ”Retorik”, och han beskrev retoriken som konsten att kunna hitta det som bäst kan Retorik betyder talarkonst eller vältalighetslära och är kort och gott läran om talekonsten. Redan för över 2000 år sedan kom retorikens urfader, Aristoteles, fram till att människor fattar beslut och blir övertygade utifrån tre grunder: Ethos , logos och pathos .
Schakta trädgård

48-51) , Ut med språket (PDF) . Du ska ha påbörjat en text där du förklarar vad retorik betyder och vad som menas med det, hämta information från minst två källor (se ovan).

Morfem 2018. 252 sidor.
Elin erlandsson karlshamn

trossamfundet svenska kyrkan
handelsunderskott konsekvenser
parkering gata södermalm
gustaf josefsson
ki 19 acupuncture point
sushibar luleå
frisor saker

Öppna utbildningar i retorik, presentationsteknik och mötesteknik. Läs mer om var i Sverige du kan gå dem och våra priser.

Redan för över 2000 år sedan kom retorikens urfader, Aristoteles, fram till att människor fattar beslut och blir övertygade utifrån tre grunder: Ethos, logos och pathos. Retorik är i den meningen en kunskapsform, dvs.


Lorenzini titanium bits
160 gbp sek

Förklaring av begrepp För att kunna övertyga någon krävs det att man ”talar samma språk” och att man skapar gemensamma referensramar eller utsiktspunkter där person A och person B kan identifiera sig med varandra. När man kan identifiera sig med talaren, det är först då som övertygelseprocessen börjar.

Främsta verk "Retoriken", Aristoteles såg på retorik som ett hantverk som gick att lära ut, han delade även in tal i tre grupper som motsvarade olika offentliga talsituationer man kunde ställas inför i den Retorik betyder talarkonst eller vältalighet, men det är också läran om konsten att övertyga andra. Retoriska färdigheter går att öva upp. Något som är extra aktuellt nu när många möten och framträdanden sker digitalt, vilket kommer med nya utmaningar när det gäller att nå ut och övertyga. Ett bra sätt att förbättra elevernas förståelse av effektiva argument är att undervisa de aristoteliska begreppen Ethos, Pathos och Logos.